Goigs a sant Pere Damià

GOIGS EN LLAHOR DEL DOCTOR DE LA IGLESIA SANT PERE DAMIÁ, CARDENAL Y BISBE DE OSTIA. SA FESTA Á 23 DE FEBRER.

Sant Pere Damià

Puig de l'Iglesia l'honor
Defensareu ab afan:
Oh, Damiá, en tot instant
Siau nostre protector.

Breçol Ravena us ha dat
Humil y menesterosa;
Vostra mare caprichosa
En lo carré us ha llansat,
Essent del germá tractat
Ab inusitat rigor.
...
Sabis escrits heu deixat
Que admiran avuy en dia
Y de la Verge María
Propi ofici heu arreglat;
Lo dejuni heu propagat
Del divendres ab fervor.
...Comentaris