Goigs a sant Julià, patró de Palou al municipi de Granollers (Vallès Oriental, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIOS MARTIR SANT JULIÀ QUES CANTAN EN LA SUA PARROQUIAL IGLESIA DE PALÓU QUE SE CELEBRA LO DIA 7 DE JANER.

Sant Julià a l'entrada de l'església de Palou. Foto: Enfo.

Palma de Martir portau,
Corona de Confessor:
Julià de gran clemència
llevaunos tot dolor.

En Antioquia nasquereu
de Pares molt principals,
entre los cuals aprenguereu
los documents celestials;
tractantlos ab reverencia
que es voluntat del Senyor.
...
De Palóu sou lo Patró,
y en dit lloch es la Relíquia,
que per vostra intercessió
los miracles multiplica;
curant de tota dolencia
al quius invoca de cor.

Puig de la Divina Essencia
lograu tot honra y favor:
Julià de gran clemencia
llevaunos tot dolor.

Agraeixo a l'Agustí Esteve i Orozco de Nájar l'aportació d'aquests Goigs

Església parroquial de Sant Julià de Palou, al municipi de Granollers.
Foto: Enfo.


Comentaris