Goigs a sant Martí. Corbera de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANT MARTÍ EN LA SEVA CAPELLA DE CORBERA DEL LLOBREGAT. Any 1955.

El bisbe sant Martí

Puig fruiu de tanta glòria,
i de Déu sou tan amat;
teniu-nos sempre en memòria
Martí benaventurat.

Ans que fossiu cristià
mogut del Sant Esperit,
donàre-ho per caritat
al pobre de Jesucrist,
de la capa la mitat,
alcançant del món victòria.
...
Corbera conquerida
pels soldats de Carle Mang,
un temple us feu agraïda
per implorar vostre poder gran;
si el temps l'ha enrunat
nova Capella us donarà glòria.

Guardeu-nos de tot pecat
i feu que alcancem victòria,
i ens tingueu sempre en memòria
Martí benaventurat.


Restes de l'antiga ermita de Sant Martí, amagades enmig del bosc, sota la serra de l'Aragall. Foto: Diputació de Barcelona.

Foto: Pere Castillo.

Foto: Pere Castillo.


Comentaris