Goigs a la Mare de Déu del Roser. Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès, Barcelona).

GOIGS A LA MARE DE DÉU DEL ROSER VENERADA A LA CAPELLA DE "CAN FIGUERAS DEL BARRANC", ABANS "MAS PUJÓ" DE LA PARRÒQUIA DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA, BISBAT DE BARCELONA*. Any 1954.
*Actualment bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Vostres Goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria,
puix la nostra Senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins Vós, Senyora,
el roser molt excel·lent
quan us feu mereixedora
de concebre'l purament;
concedint fe al missatger
que del Cel us trametia
Déu el Pare qui volia
fóssiu Mare del Roser.
...
Volgué vostra Senyoria
escollir el "Mas Pujó"
per mostrar-vos, Mare pia,
de qui us clama amb devoció.
Segles fa que hi sou honrada
amb creixent i franc voler,
dignament intitulada
Verge i Mare del Roser.Capella de la Mare de Déu del Roser de can Figueres de Sant Quintí de Mediona.
Foto: Diputació de Barcelona.

Foto: Diputació de Barcelona.

Foto: Google Maps.


Comentaris