Goigs a la Mare de Déu de Valldeflors a Tremp (Pallars Jussà, Lleida)

GOIGS DE NTRA. SRA. DE VALL DE FLORS, DE LA INSIGNE COLEGIATA DE LA VILA DE TREMP. Any 1824.

Mare de Déu de Valldeflors

Siau tots temps exsalsada
ab cantar molt gloriós,
puix sou la nostra advocada
Verge de la Vall de Flors.

Llohemvos eternament
puix sou de flors la mes bella,
y en lo Cel tant refulgent
com la mes sublim Estela
contenvos Mare, y Donsella
refugi dels pecadors.
...
Aixi Verge hos celebrám
ab nous cantichs de alegria,
y per Mare hos acceptám
per advocada, y guia
alcansaunos Verge pia
perdó de nostres errors.


Uns altres goigs més nous a la Mare de Déu de Valldeflors.

Església de Santa Maria de Valldeflors a Tremp. Foto: PMRMaeyaert.       

Comentaris