Goigs a sant Jordi. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS MÁRTIR S. JORDI QUE 'S VENERA EN LA HERMITA DE S. PAU EN VILAFRANCA DEL PANADÉS. 

Sant Jordi

Ja que al cel vos ha exaltat
de vostre zel lo fervor;
Siau lo nostre protector
S. Jordi mártir sagrat.

Fill de una familia noble
per cristiana distingida,
vinguereu, Jordi, á la vida
de Capadoccia en lo poble;
Havent desde noy mostrat
de los pares lo esplendor.
...
En vostre hermita y montanya
de S. Pau anomenada,
os venera enamorada
esta vila y sa companya;
acudint vos de bon grat
á qui os reclama de cort.

Pues sempre os hem venerat
en esta vila ab fervor,
Siau lo nostre protector
S. Jordi mártir sagrat.


Conjunt eremític de Sant Pau al turó de Sant Pau de Vilafranca del Penedès. Una de les capelles és dedicada a sant Jordi i a sant Jaume ara amb unes ceràmiques esmaltades modernes. Foto i més informació: Catalunya Medieval.

Interior d'una de les ermites on hi ha les imatges de sant Jaume i sant Jordi.
Foto i informació més completa: 11299883. Recull fotogràfic del lloc en aquest enllaç.


Comentaris