Goigs a santa Teodora. Oix (Garrotxa, Girona).

GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE Y MARTIR SANTA TEODORA, LAS QUALS RELIQUIAS SE VENERAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT LLORENS DE OIX, BISBÁT DE GERONA.

Santa Teodora

Puix vostra Reliquia Sagrada
lo poble de Oix adora;
siau la nostra advocada,
Verge y Martir Teodora.

En aquell temps quels Romans
Emperadors perseguian,
tots los devots cristians
que en lo Orient la Fé seguian
de familia senyalada,
fou vostra Divina aurora.
...
Per vostra Reliquia dichosa,
lo terme de Oix ses defensat,
cosa molt maravellosa,
de foch, pedra, y tempestat,
continuau Verge Sagrada,
en ser nostra protectora.


Església parroquial de Sant Llorenç d'Oix, al municipi de Montagut i Oix.
Foto: Jordiipa.


Comentaris