Goigs a sant Beda el Venerable

GOIGS EN LLAHOR DEL GLORIÓS SANT DOCTOR Y PARE DE LA IGLESIA LO JA EN VIDA NOMENAT VENERABLE BEDA, QUAL FESTA SE CELEBRA EN LO DIA 27 DE MAIG*. PER P.P. Y P.P.
*Actualment es celebra el 25 de maig.

Sant Beda (s.VII-VIII) monjo benedictí molt savi i de gran prestigi.

De la Iglesia del Senyor
Doctor y Pare aclamat,
Feunos oh Beda el favor
de esser lo nostre advocat.

Aquella que Isla dels sants
fou algun temps nomenada,
y es vuy dia dominada
dels heretges Protestants,
fou vostra patria ahont tants
raigs de virtut heu donat.
...
Tras una llarga carrera
de mérits y virtuts plena
lo cel premiarvos ordena,
ahont l' ánima lleugera
vola per gosar entera
l' eterna felicitat.

Per tenir de fe 'l valor
contra 'ls tirs de l' impietat
Feunos oh Beda el favor
de esser lo nostre advocat.Comentaris