Goigs a sant Llorenç patró de la parròquia d'Oix (Garrotxa, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS MARTIR SANT LLORENS PATRÒ DE LA PARROQUIA DE OIX.

Sant Llorenç diaca i màrtir

Cantarem la Santedat
De vos Martir Gloriós;
Sant Llorens de Deu amàt
A Jesus pregàu per nos.

De Nació sou Español
Huesca Patria os va donàr,
Vostres Pares com un Sol
En ella os feren brillar
Des de la primera edat,
Foreu de Deu temeros.
...
Tot aquest Poble de Oix
Os venera ab reverencia,
Y puig sou tant piadós;
Imploram vostra clemencia,
Ara, y sempre ab paciencia,
Ohiunos ò Sant ditxós.

Puix lo Cel heu alcansàt
Español molt gloriós;
Sant Llorens de Deu amát
A Jesus pregau per nos.


Església parroquial de Sant Llorenç d'Oix, al municipi de Montagut i Oix.
Foto: Jordiipa.


Comentaris