Goigs a sant Simplici. Sant Julià de Vilatorta (Osona, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DE SANT SIMPLICI PAPA Y CONFESSOR, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE VILALLEONS. BISBAT DE VICH.

El Papa sant Simplici. Es celebra el 10 de març.

Puix ab Deu sou poderós
Y á fernos bè disposat:
Sant Simplici gloriós,
Siaunos sempre advocat.

En lo sigle quint volgué
Deu, fòs vostre naxament,
Per ser un Papa eminent,
Protector de nostra fé;
Y amparo y refugi fòs
De tota cristiandat.
...
Tots los que en Vilalleons
Ab tant amor vos veneran
Per vos lo remey esperan
De sos mals y afliccions;
Sentlos un pare amorós
En tota necessitat.

Ara y en temps perillós,
De error y d'impietat:
Sant Simplici gloriós,
Siaunos sempre advocat.


Santa Maria de Vilalleons a Sant Julià de Vilatorta (Osona).
Foto: Enric.
Comentaris