Goigs a sant Isidre. Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS EN LLOANÇA DEL GLORIÓS SANT ISIDRE LLAURADOR PATRÓ DE LA "HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS" DE TERRASSA. ES VENERA EN LA PARROQUIAL BASÍLICA DEL SANT ESPERIT, BISBAT DE BARCELONA*. Any 1962.
*Actualment aquesta Basílica és la Catedral del Bisbat de Terrassa.

Sant Isidre llaurador

Puix que sempre heu estat
dels pagesos protector,
guardeu-nos sempre de mal
Sant Isidre Llaurador.

Madrid, mare de reis tants
és vostra pàtria famosa
i és encara més sortosa
per vós que pels seus reis grans.
Cauen a vostres peus sants
el ceptre i corona d'or.
...
A Terrassa, on s'us venera
ara com en temps passats,
la pagesia amb fe espera
beneïu els seus sembrats.
Per l'amor tradicional
que us tenen des de l'antigor.

Puix esteu tan enlairat
dalt del cel i amb tant d'honor
guardeu-nos sempre de mal
Sant Isidre Llaurador.


Basílica-Catedral del Sant Esperit de Terrassa
Foto: Enfo

Comentaris