Goigs a sant Roc. Bellver de Cerdanya (Cerdanya, Lleida).

GOIGS DEL GLORIOS SANT ROCH ADVOCAT CONTRA LO CONTAGI Y PESTILENCIA, QUE ES CANTEN EN LA VILA DE BELLVER DE CERDANYA.

Sant Roc

Tal es vostra santedat,
sant Roch, príncep de excel·lència;
que se os ha dat potestat
de curar de pestilencia.

Foreu de molt alt llinatge
y senyor de Montpeller,
dirigint vostre viatge,
servint al Deu verdader:
Y foreu de ell tan amat,
com ho diu la experiencia.
...
Serví a tothom de prova
lo que á las horas passá,
que sols en aquesta terra
tal malaltía no entrá:
Perque en Vos ha confiat
en tal mal y en tal dolencia.

Puig tenim tal advocat,
fent dels pecats penitencia;
seré per ell deslliurat
de contagi y pestilencia.


Capella de Sant Roc de Bellver de Cerdanya
Foto: Guineueta05


Comentaris