Goigs a sant Adjutori. Olost (Lluçanès, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS SANT ADJUTORI, ABAT, QUE ES VENERA EN SA CAPELLA DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DE OLOST DE LLUSSANÉS, BISBAT DE VICH.

Sant Adjutori de Normandia, abat, a la capella d'Olost.
Vida de sant Adjutori abat i novena al sant...
Foto: festacatalunya.

En lo més alt Cosistori
teniu lloch per suplicar:
Vullaunos sempre ajudar
gloriós Sant Adjutori.

Nascut en la Normandía,
hermós lliri de innocencia,
devotíssim de María
y exemplar de penitencia;
que en lo cel sou Advocat
per lo mon es ben notori.
...
En Olost de Llussanés
la vostra Imatge es venera,
e implora vostras mercés
tota la comarca entera;
per aixó una gran capella
us dedica en al cimbori.
...
Al que us vé a visitar
en aquest sant oratori:
Vullaulo sempre ajudar,
gloriós Sant Adjutori.

Font: bibliogoigs


Edició del 1904

Edició del 1871. Font: Universidad de Navarra.


Edició del 1791. Font: Biblioteca de Catalunya.

Ermita de Sant Adjutori a Olost.
La casa adjacent havia estat la casa de l'ermità i posteriorment un restaurant.

Comentaris