Goigs a sant Salvador d'Horta. Girona (Gironès, Girona).

GOIGS A LLAOR DEL GLORIÓS SANT SALVADOR QUE ES VENERA A LA PARROQUIA MAJOR DE SANT FELIU DE LA CIUTAT DE GIRONA.

Altar de Sant Salvador d'Horta a la Basílica de Sant Feliu de Girona.
Foto: Joan301009.

Puix goseu de tant favor
davant de Déu eternal:
Oh gloriós Sant Salvador
guardeu-nos de prendre mal.

A Jesús us heu semblat
en el vostre naixement,
en un estable naixent
pel desembre congelat;
Santa Coloma us ha dat
bressol en son hospital.
...
Orfenet sens pare i mare
als catorze anys us heu quedat
i pugeu a Montserrat
a cercar-hi una altra Mare;
la Verge santa us empara
amb tendresa maternal.
...
La fama de miracler
per tot el regne s'estén,
mentre Vós tan humilment
feu l'ofici de cuiner;
com més baix us voleu fer
el Cel us puja més alt.
...


"Malalts de tota dolència
allí van a cents i a mils:
tant rics com pobres humils
imploren vostra clemència;
Vós els hi deu assistència
de la Creu amb la senyal."

Basílica de Sant Feliu de Girona i la Catedral al fons. Foto: Josep Maria.

Comentaris