Goigs a sant Benet. Peralada (Alt Empordà, Girona).

GOIGS EN LLAOR DE SANT BENET ABAT EXCELS PATRO DELS ARXIVERS, BIBLIOTECARIS I ARQUEOLEGS.
Aquesta edició està patrocinada per la Biblioteca del Palau de Perelada.

Sant Benet

Puix al Cel teniu estada
Sant Benet, sant venerat:
Per sempre sia exalçada
vostra sublim pietat.

Naixeu en noble llinatge
fill de pares molt fidels,
que les gents de son paratge
prou admiren om models.
Des d'infant heu afermada
la fe que ells us han donat.
...
Amb amor benefactora
vetlleu pel nostre Palau;
per la gent que hi labora;
pels qui el saber hi atrau.
Que el bell nom de Perelada
per tothom sia admirat.


Castell de Peralada. El castell-palau fou adquirit el 1923 per Miquel Mateu i Pla, que hi aplegà una notable col·lecció d'art (vidres, ceràmica, pintura, llibres, manuscrits) i amplià notablement la Biblioteca del Palau. El Museu del Castell de Peralada ocupa el veí convent del Carme, pertanyent actualment a la mateixa propietat que el castell. Foto: Josep Renalias.

La Biblioteca del Museu del Castell de Peralada que va patrocinar l'edició dels presents Goigs.
Construïda de nova planta en la restauració del Convent del Carme. Amb prop de 100.000 volums és una de les millors col·leccions privades del món.


Comentaris