Auca de Montserrat. "Aquí, lector il·lustrat, veuràs l'excursió rodona que feren a Montserrat, uns senyors de Barcelona"


...
Contemplen la dolça cara
de la nostra Reina i Mare.
...
Pastors, en aquell paratge
trobaren la bella imatge.
...
La Mare vetlla pels fills
i aparta tots els perills.
...
Li demanen a Maria
tornar amb salut i alegria.
...


Comentaris