Goigs a la Mare de Déu de Montserrat. Sagrada Aurora...

Ofrena de llànties a la Mare de Déu.
Santuari de Montserrat
Sagrada Aurora del dia
del Sol Divino encarnát:
Daunos amparo Maria
gran Reyna de Monserrát.

La Divina Omnipotencia
elevá aqueixa Montanya;
perque à vostra excellencia
servís de Trono y peanya
perçó sempre tota España
com à Mare os ha honrat.
...
Ser Vos negra, y hermosa
à ningú causa estranyesa,
sent dels Cantars la Esposa,
y Senyora Montanyesa;
dels Serafins sou Princesa
per vostra gran dignitat.
...
Se postra tot Catalunya
à vostras plantas, Senyora,
Vos que per la nit sou Lluna,
y à la matinada Aurora,
suplicantvos à tota hora
lo amparo del Principat.

Catalunya haveu honrát
ab la vostra companyia:
Daunos amparo Maria
gran Reyna de Monserrát.


Comentaris