Goigs de l'Anunciació de la Mare de Déu

GOIGS A LLAOR DE L'ANUNCIACIÓ DE NOSTRA SENYORA I ENCARNACIÓ DEL FILL DE DÉU. LA SEVA FESTA ÉS EL DIA 25 DE MARÇ.


Oh misteri incomprensible
i del cel admiració!
Haveu salvat, Senyor, l'home
per la vostra Encarnació.

De la tribu de Judà
i llinatge de David,
una donzella s'ha unit
amb un humil artesà.
A aquella voleu donar
tanta glorificació.

De Josep la casta esposa,
en sa cambra retirada,
meditant està admirada
la profecia sobtosa;
que d'una verge piadosa
naixeria el Redemptor.
...
Verge santa i piadosa,
sagrari pur i vivent,
d'un Déu tot omnipotent
del qui sou mare i esposa,
us supliquem fervorosos
per la nostra salvació.
...Dibuix de Pau Morales

Comentaris