Goigs a santa Marta. Cullera (Ribera Baixa, València).

GOIGS EN LLOANÇA DE LA GLORIOSA VERGE SANTA MARTA, VENERADA EN LA SEUA ERMITA DE CULLERA.

Santa Marta

Un dragó rabiüt i fort
tan gran virtut l'abatix
i l'aigua que el beneix
li doná al punt la mort:
Triumfant-li d'aqueixa sort
sense coltell ni espasada.
Prega a Déu pels teus devots
Marta deixebla i aimada.

Quan Llatzer el teu germá
el Crist el ressuscitá
el teu cor es despertá
del somni del mon en va
mirant en un cos humá
la vida i la mort vinculada.
...
Castigá l'ofensa greu
que a Déu l'inferí una dona
deixant-la sense la veu
a l'entrar a la humil cova.
I tornant a sa drecera,
verdader penediment,
i plorant-li la grauera
brollá sa veu, en Cullera.

Fón miracle pertinent
de tan bóna advocada.
Prega a Déu pels teus devots
Marta deixebla i aimada.


Ermita de Santa Marta a Cullera.
Es troba a la muntanya de les Raboses. Primerament va ser una gruta natural al voltant de la qual es va erigir l'ermita cap al segle XVI. El sostre és el de la pròpia cova. S'hi havia venerat una imatge de santa Marta que fou malmesa i a vegades es substitueix per una còpia moderna o bé una litografia. Foto: El Puki


Comentaris