Cançó antiga a la Mare de Déu de Montserrat


Montanyas de Monserrat,
Joyas sou de un gran valor;
Puig la Mare del Criador,
Criador celestial,
Pera remey de tot mal
En vosaltres sens ha dat.

Per la gala de María,
De vostre fillet amat,
Preciosa y moreneta
La Verge de Monserrat.
...
Montanyas de Monserrat
Que teniu tan bell tresor;
Vostra pintoresca altura
Tota n'es una font d'or;
Sia lo nom de María
De tot lo mon alabat.


Mare de Deu de Montserrat

La muntanya de Montserrat des del cim de Sant Jeroni. Foto: Josep Maria.

Comentaris