Goigs a sant Miquel dels Sants. Patró de la ciutat de Vic (Osona, Barcelona)

Sant Miquel dels Sants
Miquel Argemí i Mitjà (1591-1625) va ser beatificat pel papa Pius VI (1779) i canonitzat per Pius IX (1862) amb el nom de sant Miquel dels Sants. Fill de Vic, d'on n'és també el Patró.

Puix que al cel porteu corona
dels serafins del Senyor,
Miquel, serafí d'Ausona,
inflameu el nostre cor.

Terra hermosa vigatana,
quin tresor t'envia el cel,
deixant ploure en eixa Plana
de l'amor el pur estel!
Un arcàngel nom li dóna,
Jesucrist tot son amor.
Miquel...
...
Si mai perd Jesús de vista
sa alegria es torna dol
i s'enyora en la nit trista
com la terra en perdre el sol;
Jesucrist no l'abandona,
li somriu amb més dolçor.
Miquel, serafí d'Ausona,
inflameu el nostre cor.
...
(Mn. Cinto Verdaguer)


Edició d'Antoni Sàbat Aguilera

Sant Miquel dels Sants

Comentaris