Goigs a sant Francesc d'Assís. Can Lligada de Sant Celoni (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS QUE SE CANTAN AL SERAPHICH PARE SANT FRANCESCH EN LA CAPELLA QUE TE DEDICADA EN LO MAS DEL PONT DE SANT CELONI, EN MEMORIA DELS PRODIGIS QUE EN ELLA OBRÁ.

Sant Francesc d'Assís
que hauria passat per aquest mas de Sant Celoni obrant grans prodigis.

Puix lo Mas-Pont ab motiu
vos acláma prodigios,
lo nostre cor dirigiu
Sant Francesch molt gloriòs.
...
Ja segur de aquell recél;
per Sant Celoni passareu,
y tant sa Esphera illustrareu
que fou Sant Cel-oni un Cel;
Aqui una set descubriu
que era de tots, sent de Vos.
...
Axis que'l Duenyo fou mort
molts Frares se descubriren,
tan hermosos, que inferiren
que era Angelical sa sort;
Com Voslo cant dirigiu
fins lo Requiem es gloriòs.

Puix los nostres vots teniu
com holocausto gozós:
los cors rendits dirigiu
Sant Francesch molt gloriòs.


Mas del Pont, actualment Can Lligada, amb la capella dedicada a sant Francesc.
Foto: Facebook de can Lligada.
Foto: Google Maps
El Pont Trencat, prop de la masia i sobre el riu Tordera.
Foto: Lo bandit.


Comentaris