Balada a la Mare de Déu de Montserrat: El Maig de Montserrat. Any 1860.

Gravat de la Mare de Déu de Montserrat

La Mare de Deu
De dalt la montanya,
Dos dias atrás
Cap á la vesprada,
Ab veu divinal
Que als ángels encanta
Adintre del cor
Axís me parlava.

"Qué fas aquí al Bruch
Tan prop de ma casa,
Sens cantarme res
Ni dirme paraula?
- Qué voléu, María,
Qué voléu que fassa,
Vejentme llansat
Tan lluny de ma pátria?

- No ho deyas axís
Quant be me estimavas;
Perque hont era jo,
Allí t' era pátria.
- Jo os estimo molt
Per tot allí ahont vaja;
Ja sabeu que os tinch
Dins mon cor posada;

Pero es mes de maig,
Y m' recordo encara
Dels dias de goig
Que avans disfrutava;
Que aqueig mes sagrat
Barcelona ensalsa
Ab contento gran
Vostras glorias santas,

Y jo retirat
En eixa montanya,
No vos puch honrar
Com acostumava.
- Ah! no anyoris, no,
Funcions de ta pátria,
Que aquí en Montserrat
Sen' fan de mol guapas.

- Se os posan allí
A mils las aranyas,
Que'ls vostres altars
A un cel los comparan.
- Aquí de ple ple
La llum del sol báixa
Als picos serrats,
Als fondos y rampas.

- Vos fan poms de flors
Las noyas galanas,
Vos fan ramellets
Daurats, y garlandas.
- Aquí m' dona olor
Tota flor criada,
Quel' meu Fill plantá
En eixa montanya.

- Y l's cántichs d' amor
Que allí resonaban?
Y l's crits de plaër
Que pura os proclaman?
- Millor los aucells
Alegres mels cántan,
Quant saltan bonichs
Per sobre las brancas.

Y si es dols per ells
Lo víure en montanyas
Quant ho fan per mí,
Perqué á tú te mata?
- Ay Mare! jo faig
Com si no os amava;
Perdó! pro es tan cruel
Ser lluny de la pátria!

Mes Vos ja sabeu
Quel' meu cor vos ama,
Y ab vostre amor sant
mas penas se calman.
- Donchs cántam d' amor
Cansó catalana,
Y celebra el maig
Aquí á la montanya.

- Veniu, catalans,
Veniu á adorarla,
Aquí á Monserrat,
La Verge Sagrada.
Veníuhi contents
Cantantli la Salba,
Puig glorias y amor
María nos guarda.

Miréu nostres pits,
Moreneta ab gracia,
De amor tots inflats
Que ab pressa á Vos marxan;
Y os cántan del maig
Las pompas y galas,
Y ab himnes devots
De amor vos regalan.

Clica a sobre per a veure-ho més gran


Capella de la Santa Cova on fou trobada
la Mare de Déu de Montserrat

Comentaris