Goigs a sant Ambròs de Milà

GOIGS DEL GRAN DOCTOR Y PARE DE LA IGLESIA, SANT AMBRÓS, BISBE DE MILAN Y CONFESSOR, LA FESTA DEL QUAL SE CELEBRA EN LO DIA 7 DE DESEMBRE. Any 1873.

El bisbe sant Ambròs de Milà

Puig fóreu contra l'error
atleta y martell famós:
Avivéu, oh Sant Ambrós,
en la fé nostre fervor.

Del Prefet de Gálias fill,
en Tréveris vos nasquéreu,
mare y dos germans tinguéreu
de santedat tots espill;
ab sa gracia lo Senyor
vos previngué generós.
...
Vostres elocuents sermons
al gran Agustí guanyáren
per la Iglesia, y aterráren
als herétichs esquadrons;
de general del Senyor
vos dáren lo nom gloriós.
...
Pare, Prelat y Doctor,
de virtuts mirall preciós:
Socorreunos Sant Ambrós
en tot treball y dolor.
Comentaris