Oració dels pares i mestres pels alumnes a l'escola.

Jesús i els nens. Passió de Cervera.
Foto: Carme Bonet.

Diví Salvador,
que us asseguéreu
amb els Mestres de la Llei,
us confiem els nostres fills
mentre estan a l'escola.

Infoneu en ells l'esperit de saviesa,
obriu la seva intel·ligència
a fi que us coneguin cada dia més
i aprenguin els coneixements que necessiten
per a la vida terrena i eterna.

Atorgueu-los les virtuts
de l'obediència i diligència.
Que apreciïn i estimin
els seus mestres i companys,
i que dia rere dia, creixin com Vós,
en edat, saviesa i gràcia,
davant de Déu i davant dels homes.
Amén.


.

Comentaris