Himne a Sant Josep. Te Ioseph celebrent

Sant Josep

Oh Josep! que els cors celestials 
celebrin les vostres grandeses;
que els cants de tots els cristians 
facin ressò de les vostres lloances.
Gloriós ja pels vostres mèrits, 
us uníreu per una casta aliança 
a la augusta Verge.

Quan, dominat pel dubte i l'ansietat, 
us vau sorprendre de l'estat 
en què es troba la vostra esposa, 
un Àngel us ve a dir 
que el Fill que ella ha concebut
és obra de l'Esperit Sant.

El Senyor ha nascut,
i l'estrenyeu en els vostres braços;
marxeu amb Ell 
cap a llunyanes platges d'Egipte;
després d'haver-lo perdut a Jerusalem,
el trobeu novament;
així els vostres goigs
es barregen amb les llàgrimes.

Altres son glorificats
després d'una mort santa,
i els que han merescut la palma
són rebuts en el si de la glòria;
però Vós, per un destí admirable,
semblantment als Sants,
però més benaurat,
gaudiu ja en aquesta vida
de la presència de Déu.

Oh Trinitat sobirana!
escolteu els nostres precs,
concediu-nos el perdó;
que els mèrits de sant Josep
ens ajudin a pujar cap al cel,
i aconseguim cantar per a sempre
el càntic d'acció de gràcies
i de la felicitat. Així sigui.
Versió original, llatina, i partitura del segle XVIII:

Te, Ioseph, celebrent agmina cælitum,
te cuncti resonent Christiadum chori,
qui, clarus meritis, iunctus es inclitæ,
casto fœdere Virgini.

Almo cum tumidam germine coniugem
admirans dubio tangeris anxius,
afflatu superi Flaminis, angelus
conceptum puerum docet.

Tu natum Dominum stringis, ad exteras
Ægypti profugum tu sequeris plagas;
amissum Solymis quæris et invenis,
miscens gaudia fletibus.

Electos reliquos mors pia consecrat
palmamque emeritos gloria suscipit;
tu vivens, superis par, frueris Deo,
mira sorte beatior.

Nobis, summa Trias, parce precantibus;
da Ioseph meritis sidera scandere,
ut tandem liceat nos tibi perpetim
gratum promere canticum.
Comentaris

Publica un comentari a l'entrada