Goigs a sant Nicolau de Bari. Patró de Malgrat de Mar (Maresme, Barcelona).

GOIGS EN HONOR DE SANT NICOLAU BISBE, PATRÓ DE LA VILA DE MALGRAT, SA FESTA LO DIA 6 DE DESEMBRE.

Sant Nicolau sobre la porta de l'església
Foto: Madeline 7

Puig entre los Sants majors
Sou en virtut eminent:
Nicolau Sant excel·lent
Pregau per los pecadors.

Ditxa gran habeu tingut
En ser vostra Patria noble,
Logrant fama gran lo Póble
Ahont vos habeu nascut;
Un Angel ab resplandors
Cantá vostre naixament.
...
De Malgrat la vila honrada
Per son Patró vos venéra,
Y per vostre médi espéra
Que per Deu será guardada
Ohiu los nostres clamors
En tota hora y moment.


Església parroquial de Sant Nicolau de Malgrat de Mar.
Foto: alberto-g-rovi.


Comentaris