Goigs a sant Roc. Ermita de Sant Roc de Canet a Castelló de la Plana.

GOIGS EN LLAORS DE SANT ROC DE LES FONTANELLES, VENERAT A LA SEUA ERMITA, A LA PARTIDA CANET, TERME DE CASTELLÓ.

Sant Roc

Puix que en nostra devoció
tens un lloc tan principal:
Lliura, Sant Roc, de tot mal
el poble de Castelló.

Nascut en terra llunyana,
amb el teu pelegrinatge
et fas celestial imatge
de la caritat humana;
per divina decisió
cures la pesta mortal.
...
Van ser nostres llauradors
qui et van fer aquesta ermita
per oferir-te visita
i agrair-te els favors;
és una dedicació
filla d'un deure essencial.
...
Puix que us tenim per Patró
i ens protegiu tal com cal:
Lliura, Sant Roc, de tot mal
el poble de Castelló.
Font: Universitat Jaume I

Ermita de Sant Roc de Canet o de Sant Roc de les Fontanelles, a Castelló de la Plana.
Foto: Juan Emilio Prades
L'ermita adquireix un gran protagonisme durant les festes de la Magdalena, ja que és parada intermèdia en el conegut Romiatge de les Canyes, tant en el dia d'anada com en la coneguda com “Tornà”. Les festes tenen lloc el tercer diumenge de Quaresma, i a l'indret de l'ermita s'hi fa l'esmorzar.

També l'ermita celebra les seves pròpies festes l'últim diumenge de setembre, organitzades per la “Colla Pixaví”, responsable del manteniment de l'ermita, amb jocs tradicionals, concerts, cant de Goigs i Missa.

Interior de l'ermita en un acte d'homenatge.
Foto: Castellón en fiestas.


Comentaris