Oració dels esposos a la Verge Santíssima

Immaculada Verge, Mare de l'Església i Reina de les nostres llars,

Vós que un dia, a Canà de Galilea, segellàreu, amb la vostra presència, l'amor d'uns esposos.

Acolliu favorablement els qui venim a demanar-vos, amb humilitat, que ens vulgueu beneir també a nosaltres, esposos cristians, que, units pel mateix ideal, busquem vostre Fill, Jesucrist, per la gràcia que Ell mateix volgué vincular al Sagrament del Matrimoni.

Conscients dels deures, que tenim com a cristians casats, enmig d'un món que hem de redimir perpetuant l'obra del vostre Fill; comptant amb el nostre no-res i amb la vostra omnipotència suplicant, ens dirigim a Vós amb tota confiança.

Concediu-nos el do de la santedat, Vós que sou més santa que tots els Sants.
Feu que la nostra unió com a esposos, consagrada pel Sagrament, sigui amb tota veritat unió d'ànimes i de vides, de pensaments i de propòsits al servei de Crist, per tal que sapiguem ser instrument apte de l'Església per a l'extensió del Regne de Déu en les ànimes, i responguem sempre a la darrera finalitat del matrimoni, que no és altra que la glòria de Déu.

Poseu, Mare de Misericòrdia, la vostra puríssima mirada sobre les nostres llars, els nostres fills i les nostres empreses.

Vetlleu perquè no s'apagui mai en nosaltres, la flama de l'amor que ens va ajuntar.

Finalment, amadíssima Mare nostra, escolteu el prec fervorós de tots els qui avui us lloem, perquè poguem un dia, en l'eternitat, fruir, juntament amb els nostres fills, de l'esperada visió de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, al qual sigui donada glòria per tots els segles dels segles. Així sigui.


PREGÀRIA DIALOGADA DELS ESPOSOS

(Espòs i esposa)
- Senyor, per haver-nos creat home i dona per a la propagació del gènere humà i per a la vostra glòria...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Espòs)
- Per haver fet, amb la vostra Providència, que ens trobéssim en la vida...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Esposa)
- Pel nostre mutu amor, irradiació del vostre amor etern...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Espòs)
- Pel dia feliç del nostre matrimoni...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Esposa)
- Pels fills amb què heu volgut alegrar la nostra unió...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Espòs i esposa)
- Perquè la nostra llar sigui un temple pel vostre amor...
- Augmenteu-nos la fe, Senyor.

- Perquè sapiguem suportar junts els sofriments d'aquesta vida...
- Augmenteu-nos l'esperança, Senyor.

- Perquès sapiguem perdonar-nos mútuament...
- Augmenteu-nos l'amor, Senyor.

- Perquè sapiguem educar cristianament els nostres fills...
- Ensenyeu-nos com a Mestre, Senyor.

- Els matrimonis que no coneixen els vostres designis sobre ells...
- Il·lumineu-los, Senyor.

- Els matrimonis desavinguts i desgraciats...
- Ajudeu-los, Senyor.

- Els matrimonis mancats del necessari...
- Ajudeu-los, Senyor.

- Als pares i mares malalts...
- Doneu-los salut, Senyor.

- Els que han quedat víduus o vídues...
- Conforteu-los, Senyor.

- Els fills que han quedat en orfanesa...
- No els abandoneu, Senyor.

(Espòs)
- Preguem perquè comprenguem cada dia millor els nostres deures d'esposos...
(Tots) - Ajudeu-nos i il·lumineu-nos, Senyor.

(Espòs)
- Perquè tinguem sempre present que heu assenyalat al matrimoni un primer fi santíssim, que ens cal tothora respectar...
(Tots) - Doneu-nos la vostra gràcia, Senyor.

(Espòs)
- Perquè no oblidem mai que li heu donat unes lleis, que ens cal tothora complir...
(Tots) - Doneu-nos la vostra gràcia, Senyor.

(Espòs)
- Perquè acceptem generosament les nostres responsabilitats  en la sustentació i govern de la família...
(Tots) - Doneu-nos fortalesa, Senyor.

(Espòs)
- Perquè no abusem mai en l'exercici de la nostra autoritat...
(Tots) - Doneu-nos prudència, Senyor.

(Esposa)
- Perquè siguem en tot companys fidels ens ajudem sempre...
(Tots) - Ajudeu-nos en la nostra feblesa, Senyor.

(Esposa)
- Perquè sapiguem ser sempre amants...
(Tots) - Augmenteu-nos la fidelitat, Senyor.

(Esposa)
- Perquè sapiguem ser afectuosos amb els nostres fills...
(Tots) - Augmenteu-nos l'amor, Senyor.

(Esposa)
- Perquè amb la nostra dolcesa i santedat, siguem una font de felicitat en la nostra llar...
(Tots) - Doneu-nos el somriure enfront del sofriment, Senyor.

(Tots)
- Perquè la vostra Santa Llei sigui en tot la norma del nostre obrar...
- Fortifiqueu la nostra voluntat, Senyor.

- Perquè posem sempre en Vós una confiança il·limitada...
- Aviveu la nostra fe, Senyor.

- Perquè no pensem mai que de servir-vos fidelment pot venir-nos-en algun veritable mal...
- Lleveu-nos tota temença, Senyor.

- Perquè per damunt de tot cerquem d'estimar-vos i de viure sempre en estat de gràcia...
- Doneu-nos un cor ben ample, Senyor.

(Tots) PREGUEM:

Feu, Senyor, que el Sagrament del Matrimoni, per mitjà del vincle sagrat que ens uneix, sigui per a nosaltres, durant tota la vida, un senyal eficient d'aquelles gràcies que ens són necessàries per a complir amb les obligacions de la vida matrimonial. Per Jesucrist, autor i conservador del nostre matrimoni. Així sigui.


.

Comentaris