Pregària per les vocacions. Oració de sant Joan Pau II.

El Papa sant Joan Pau II ordenant un nou sacerdot.

Senyor Jesús!,
Pastor de les nostres ànimes,
que continues cridant amb la teva mirada d'amor a tantes i tants joves que viuen enmig de les dificultats del món d'avui, obre les seves ments per escoltar entre tantes veus que ressonen al voltant, la teva veu inconfusible, suau i potent, que també avui repeteix: "Vine i segueix-me".

Mou el cor de la nostra joventut a la generositat i fes-la sensible a les esperances dels germans que demanen solidaritat i pau, veritat i amor.
Orienta el cor dels joves vers la radicalitat evangèlica capaç de revelar a l'home modern les immenses riqueses de la teva caritat.

Crida'ls amb la teva bondat, per atreure'ls cap a Tu!
Pren-los amb la teva dolçor, per acollir-los en Tu!
Envia'ls amb la teva veritat, per conservar-los en Tu!
Amén.

.

Comentaris