Per encomanar-se a l'Esperit Sant, del cardenal Verdier.


Oh Esperit Sant,
Amor del Pare i del Fill:
inspireu-me sempre el que he de pensar,
el que he de dir,
com ho he de dir,
el que he de callar,
el que he d'escriure,
com he d'obrar,
i què he de fer
per procurar vostra glòria, 
el bé de les ànimes
i la meva pròpia santificació.

Esperit Sant,
doneu-me agudesa per entendre,
capacitat per retenir,
mètode i facultat per aprendre,
subtilesa per interpretar,
gràcia i eficàcia per parlar.
Doneu-me encert en començar,
direcció en progressar,
i perfecció en acabar. Amén.

—Joan, Cardenal Verdier. Arquebisbe de París—

Oració a l'Esperit Sant tal com la va escriure la meva mare
segons l'havia après de petita.

Tercer Misteri de Glòria.
Rosari Monumental de Montserrat.
Foto: Josep Maria.

.

Comentaris