Goigs al Sant Crist del Mont Calvari (en valencià i castellà). Petrer (Vinalopó Mitjà, Alacant).

Sant Crist del Mont Calvari de Petrer

O inefable Redemtor
Que estau en eix Santuari,
Doneunos grasia y favor
Cristo del Monte Calvari.

Consedeunos que pugam
Contemplar ab devosió
Vostra sagrada pasió,
En nostres cors la escrigam,
Y puix del nostre adversari
Sou imortal triunfador.
...
Espirareu en la creu
De amor del home abrassat,
Y obrint vostron sant costat
Aigua y sanc eixir se veu:
O Santissim Rellicari!
Porta del cel superior!
...
Als que fan de vos memoria
En aqueste Santuari
Colocaulos en la gloria
Cristo del Monte Calvari.

Oh inefable Redentor
Que estás en ese Santuario,
Dános tu gracia y favor
Cristo del Monte Calvario.
...
Es celebra la festa del Sant Crist a finals de juny amb el trasllat en processó del Sant Crist fins a l'església de Sant Bartomeu.

Ermita del Sant Crist del Mont Calvari, en un petit turó dins de la població,
darrera l'ermita de Sant Bonifaci.

Interior de l'ermita amb el Sant Crist.
Veure foto esfèrica de l'interior...


Comentaris