Cançó a la Moreneta, de Mn. Cinto Verdaguer

Nigra sum, sed formosa. Inspirat en el Càntic dels càntics, 1.

La Moreneta en la Santa Cova de Montserrat

Moreneta en sou,
és que el Sol vos toca,
és que us toca el Sol,
lo Sol de la Glòria.
Moreneta en sou,
moreneta i rossa.

Àngels d'ales d'or
vos farien ombra;
Vós no en voleu, no,
voleu ser pastora,
tan sols per vetllar,
des d'un cim de roca,
vostre blanc ramat
de viles i pobles.
Moreneta en sou,
moreneta i rossa.

Per besar-li els peus
Llobregat s'acosta,
i al veure'ls tan purs
s'atura en sa vora;
besa el setial,
lo besa i se'n torna.
Moreneta en sou,
moreneta i rossa.

Catalans veniu,
Maria us enyora,
té el sol per vestit,
lo cel per corona,
per trono un mont d'or,
per cambra una glòria;
veniu-la a adorar,
que els àngels no gosen.
Moreneta en sou,
moreneta i rossa.Virolai de Montserrat: Rosa d'abril...


Comentaris