Goigs al Santíssim Sagrament. Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT QUE ES CANTEN A L'ESGLÉSIA ARXIPRESTAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.


Cristians, tots de bon grat,
cantem molt devotament:
Per sempre sigui lloat
el Santíssim Sagrament.

Veieu el Pa de dolcesa
més santa, que es pastà al Cel,
guardat al si de puresa
que va exalçar Gabriel,
al baixar, per Déu manat,
entre la jueva gent.
...
En son Cos el pa tornava
i en sa pròpia Sang, el vi,
i als deixebles els ho dava...
Aliment, el més diví!
Poc després, crucificat,
fou l'Anyell més innocent.

Postrada està Vilanova
davant vostre amb viu amor;
dant tothora clara prova
de què en sou son ver tresor.
Bon Jesucrist estimat
siau sempre amb zel ardent.


Església arxiprestal de Sant Antoni de Vilanova.
Foto: Cornelia Bohl Smolders

Comentaris