Goigs al Sagrat Cor de Jesús. Manresa (Bages, Barcelona).

GOIGS AL DULCÍSSIM COR DE JESÚS QUE CANTA LA SUA REAL CONGREGACIÓ ERIGIDA EN LA IGLESIA DE S. IGNASI DE MANRESA.

Sagrat Cor de Jesús

Puig tant incendi de amor
dins de Vos está reclús:
Dulcíssim cor de Jesus
inflamau lo nostre cor.

Sant Joan en profecia
temps ha á Gertrudis va dir,
que per lo temps ha venír
vostre amor se amostraría,
y se manifestaría
en lo mon vostre tresor.
...
Al endemá de la Octava
del Corpus, voleu que sia,
de vostra Festa lo dia
que vostre amor desitjava;
ja molts anys ha que anhelava
desfogarse ab tal ardor.
...
Los Manresans inscrits
en la Real Congregació,
junts ab tota devoció
se mostran á Vos rendits:
puig que ab sos cors contrits
imploran vostre favor.


Font: Antoni Prat i Puig

El Sagrat Cor de Jesús a l'Església de la Cova de Sant Ignasi de Manresa.
Foto: Josep Maria.

Foto: Josep Maria.

Comentaris