Goigs a la verge i màrtir santa Llúcia.

LLAORS DE LA GLORIOSA VERGE, Y MARTRE SANTA LLUCIA, ADVOCADA DE LA VISTA.

Santa Llúcia
Llucia martyr excellent
victoriosa en la conquista,
pregau al Omnipotent
quens vulla guardar la vista.

Verge martyr molt lloada
per fe santa, y verdadera,
siau la nostra advocada
posantvos en tot primera.
Confiant desta manera
victoria en la conquista.
...
Per les virtuts tant notables,
en les quals tant excelliu,
socorreu als miserables,
que per devots los teniu.
Y puix tambe afavoriu
qui lloa vostra conquista.

Puix tots per la principal
vos tenim en la conquista:
pregau al Omnipotent
quens vulla guardar la vista.


Comentaris