Goigs a sant Llop. Segles XVII i XVIII.

COBLES QUE VULGARMENT SE DIUHEN GOIGS, DEL GLORIOS CONFESSOR DE IESU-CHRIST, SANT LLOP, BISBE.

Sant Llop de Troyes.
Es celebra el 29 de juliol.

Puix la Real decencia
vos obliga à ser piadòs:
Guardaunos Sant Llop gloriòs
de mal de coll, y esquenencia.

Fill de Pares molt nobles,
en Orlians procreat,
gloria de aquella Ciutat
llustre de molts altres Pobles:
Gran en virtut, y ciencia,
y sobre tot piadòs.
...
Los miracles que aveu fets
son molts mes dels que sen diuhen
en los llibres que se escriuhen
de vostres notables fets:
Noy ha humana eloquencia
que baste pera dirlos.
...
Puix curau tota dolencia,
y tots esperàm en vos:
Guardaunos Sant Llop gloriòs
de mal de coll, y esquenencia.

Edició de 1669. Font: bibliogoigs

Edició de 1684

Edició del 1797. Font: Biblioteca de Catalunya.

Comentaris