Goigs a la Mare de Déu de Confaló. Palma (Mallorca).


Ab pura devociò
servigam de bona gana,
à Maria soberana
Patrona del Confalò.

Puys tenim tan bona guia
segurs porém caminar,
que ab el favor de Maria
tot be se pot esperar:
De Deu alcansa perdó
el qui de cor lo demana.
...
Fent oració contrits
aquells vertaders devots
guañen merits infinits
qui dona esperansa à tots:
De Paterna salvaciò
apres de esta vida humana.


Església de Santa Eulàlia de Palma, on es venera (o venerava) la Mare de Déu de Confaló (o de Gonfaló). Foto: Rafael Ortega Díaz.


Comentaris