Goigs a sant Marc evangelista (any 1720).

Sant Marc evangelista

Puix estau gozànt de Deu
en la Gloria Celestial;
siau nostre intercessor
Evangelista Sant March.
...
Als Christians consolareu,
quant l'Evangeli escriguereu;
en èll escrit nos deixàreu
lo que ab Sant Pere aprenguereu;
lloat, manànt, que en la Iglesia
se llegis, sa authoritat.
...
Evangelista, y Apostol
fins aqui vos demostrareu;
però pera major gloria,
la Sanch per Christo escampareu:
Fent que fos en lo martyri,
lo triunfo coronat.
...
Puix à vostres prechs se inclina,
la Divina Magestàt;
siau nostre intercessor
Evangelista Sant March.Comentaris