Oració per les vocacions sacerdotals. Dia del Seminari 2017.Déu i Pare nostre,

que amb l'exemple del vostre Fill ens ensenyeu que no hi ha veritable amor sense el lliurament generós de la pròpia vida; ajudeu els qui es preparen en els nostres seminaris a ser pastors segons el vostre cor, propers a Vós i propers als homes, germans nostres.

Feu-los valents testimonis de la vostra Paraula, perquè portin a tothom, sense distinció, l'alegria que neix d'un cor que s'entrega. Que siguin enmig de la nostra societat els vostres ulls i les vostres mans per veure, guarir i acompanyar tants que queden ferits en el camí.

Que no faltin a la vostra Església joves disposats a servir-vos segons la vostra voluntat, que amb la seva vida i la seva paraula mostrin als altres el vostre amor misericordiós.

Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant.
Amén.

---
Que no es perdi cap vocació...
CARF. Des de l'any 1989 fa d'enllaç entre milers de persones generoses que estan disposades a contribuir econòmicament, amb beques d'estudi perquè sacerdots i seminaristes de tot el món puguin rebre una bona preparació teològica, humana i espiritual. Més de 800 bisbes dels cinc continents sol·liciten cada any places a les diverses facultats i ajudes a l'estudi pels seus candidats.
En aquest enllaç pots informar-te millor i col·laborar...


Comentaris