Goigs a la Mare de Déu de Puigcerver. Alforja (Baix Camp, Tarragona)

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE PUIGCERVER. Any 1716.

Mare de Déu de Puigcerver en la seva nova imatge de 1940.
Coronada solemnement el 5 d'agost de 1953.

Oyunos Verge Sagrada
Mare de Deu verdader,
puix voleu ser visitada
en lo Mont de Puigcerver.

Per aquell goig que tinguereu
quant à Deu baixat del Cel,
en lo ventre concebereu
com vos dix Sant Gabriel,
no duptant en la Embaixada
de tan noble Misatger,
preservau de mort sobtada
als Devots de Puigcerver.
...
En la perdua de España
vos degueren amagar,
en aquesta gran Montanya
hont desprès vos van trobar,
hius han Casa edificada
per cumplir vostre voler,
la qual sempre han frequentada
los Devots de Puigcerver.

Verge, y Mare Inmaculada
alcançàu lo premi ver,
al fills de qui sou honrada
en lo Puig ques diu Cerver.Santuari de Puigcerver a Alforja

La Mare de Déu de Puigcerver

La Mare de Déu de Puigcerver


Comentaris