Goigs al Profeta i Patriarca sant Elies.

GOIGS EN ALABANÇA DEL GRAN PATRIARCA, Y PROFETA SANT ELIAS, FUNDADOR DE LA SAGRADA RELIGIÓ DE N. S. DEL CARMELO. Any 1730.

Sant Elies, Patriarca i Profeta.

Puix sempre havèu ajudàt
als qui confian en Vos:
siau lo nostre Advocàt
Sant Elias Gloriós.
...
De vostre zel, y fervor
lo Orde del Carme nasquè,
del qual foreu Fundador,
segons Gregori Tretzè:
A vostre gran Santedàt
se deu fruyt tant copiòs.
...
En un nuvolet petit
vereu la Verge Maria,
y ab vostre gran Esperit
sonch en aquell mateix dia:
A sas plantas Consagràt
aquest Orde tant ditxòs.
...
Profeta de Deu Sagràt
y Pare Nostre amorós:
siau lo nostre Advocàt
Sant Elias Gloriós.


Cova d'Elies, al Mont Carmel, on va viure com eremita.
Foto: Zbiory własne

Comentaris