Goigs a sant Cristòfol. Any 1711.

Sant Cristòfol

Cantarém ab gran amor,
puix llum del Mon sou estat:
pregau per nos al Senyor
Christofol Martir Sagrat.

De Canahan, vos ne anareu
en Lycia, per predicàr,
à Iesu Christ vos pregareu
queus deixàs perseveràr,
una veu del Cel ohireu,
en lo Riu ves aviat.

Era el Riu tant caudalòs
quey moria molta gent;
però en esserhi vos
los passaveu librement,
era de Deu molt plasent
per ser gran la caritat.

Anys alguns vos estiguereu
obehint al manament,
fins à tant que meresquereu
veurer Deu Omnipotent
quius digué ves prestament,
y predica en la Ciutat.
...Comentaris