Goigs als Sants Protectors de Barcelona pel setge de 1713. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

AFECTUOSOS CLAMORS, EN LOS QUALS SE IMPLORA LO SOCORRO DELS SANTS PROTECTORS DE LA EXCELENTISSIMA CIUTAT DE BARCELONA, PER LO SITI DEL ANY 1713.

En els Goigs s'invoca a la Mare de
Déu de la Concepció, de la Mercè,
i del Roser. Sants Sever, Oleguer,
Jordi i Miquel. Santes Eulàlia i
Madrona.
Puix en casos perillosos
nos guardà vostre valor;
ohiunos Patrons gloriosos,
que imploràm vostre favòr.
...
Sia ferma la Esperança,
que la Divina Clemencia
nos donarà gran Bonança
entre tanta turbulencia:
Y quedarèm victoriosos
de tanta pena y rigòr.
...
O Verge de la Mercè,
puix q del Cel sou baixada
per ajudàr quant convè
à aquesta Ciutàt amada:
Girau eixos ulls piadosos
envers nostre interior.
...
Tambè à vos devê pregàr
Eularia nostra Patrona,
vullau sempre defensar,
vostra Patria Barcelona:
Y als Cathalans valerosos,
encomanàr al Criador.
...

Comentaris