Goigs a sant Ramon Nonat.

Sant Ramon Nonat.
La seva festa, el 31 d'agost.

Singular Fill de Maria
Ramon Nonat glorios
pregau per los pecadors
quius invoquen cade dia.

Maravella singular
mostrâ en vos lo Etern Pare,
despres de morta la mare
dins el ventre respirar:
Gran miracle contenia
en tal temps viu trobarvos.
...
Ab preñades, y parteres
ab malalts, y nevegants
ab los Catius Christians
sou piados de deveres:
Ab infans que mare cria
ab tot sou miraculos.

Puys Cantam ab melodia
à vos Sant estos llaors
alcançaunos grans favors
de vostre Mare Maria.Comentaris