Goigs a sant Justí màrtir.

GOIGS DEL GLORIÓS SANT JUSTÍ, FILÓSOP, MÁRTIR Y PARE DE LA IGLESIA, LA FESTA DEL QUAL SE CELEBRA EN LO DIA 13 DE ABRIL*.
*Actualment es celebra l'1 de juny.

Sant Justí màrtir.

De vostra fé l' valor fi
ab lo martiri heu probat:
De la vida en tot combat
assistíunos Sant Justí.

Siquem en la Palestina
fóu vostre ciutat natal,
més baix la sombra mortal
de la pagana doctrina,
en l' escóla alecsandrina
lo vostre talent florí.
...
Desde l' cel, ó Mártir Sant,
á la Iglesia defenséu,
als católichs alentéu,
siáu del error l' espant,
y en lo nostre últim instant
vulgáunos afavorí.

Contra l' herétich verí
siáunos escut sagrat:
y en tota necessitat
socorréunos Sant Justí.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat AguileraComentaris