Goigs al màrtir sant Germà. Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS QUE SE CANTAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT FELIU DE LA VILA DE SABADELL, EN ALABANÇA DEL GLORIÓS MARTYR SANT GERMAN, LO COS DEL QUAL SE VENERA EN DITA IGLESIA.

Sant Germà màrtir.

Hermosa flor del Jardi,
que á nostre Deu enamorat
Al que Germá vos implora,
alcansauli lo ultim fi.

Roma cap del Christianisme,
com à fill vos regoneix,
y no sols vos distingeix
ab la Fè del Sant Baptisme;
si qual noble Benjamí
ab títols, vos condecora.
...
Vostre Cos, Sol resplandeix
circulant ab gran primor;
perque en Roma naix, y mor,
y en Sabadell compareix
ab tant portentós vehí
esta Comarca se millora.
...
Incorrupto Jasemí,
que olors del Cel evapora:
prosperáu al que os adora
de esta vida en lo camí.Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Església arxiprestal de Sant Feliu de Sabadell
Foto: Josep Renalias

Interior de l'església de sant Feliu de Sabadell

Comentaris