Goigs a sant Joan de Mata.

GOIGS AL GLORIOS PARA, Y PATRIARCA SANT JOAN DE MATHA, FUNDADOR DEL SAGRAT ORDE DE LA SANTISSIMA TRINITAT, REDEMPCIÓ DE CATIUS.

Sant Joan de Mata.

Puix per segon Redemptor,
vostra gloria el Cel dilata,
Pare Sant Joan de Matha,
siau nostre Protector.

Del Cel la Verge Maria,
à vostre Mare en visiò,
revelà la perfecciò,
que tindrieu algun dia:
Y com Deu vos elegia,
de Catius per Redemptor.
...
Un Angel baixà dels Cels,
lo Habit del Institut,
que te per Regla, y virtut,
anar à terres de Infels:
Pera rescatar los Fels,
de la ocasiò del error.
...
Puix del primer Redemptor,
la Fè vostron zel dilata,
Pare Sant Joan de Matha,
siau nostre Protector.


Font: Biblioteca de Catalunya
Comentaris