Goigs a sant Baldiri (Boi). Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS SANT BALDIRI MARTYR, PATRO DE LA VILA DE S. BOY DE LLOBREGAT. Any 1712.

Sant Boi, o Sant Baldiri de Nimes

Puix que en la necessitàt
sou ab Deu tant poderòs,
siaunos sempre Advocàt
Sant Baldiri Gloriòs.

En Orleans rica Ciutat
de Nobles Pares nasquereu,
y com lo Sol resplanguereu
en virtut, y en Santedat:
En obras de caritat
passant la vida gosòs.
...
Los miracles feu son grans
en homens, y en criaturas,
curantlos de trencaduras,
llupias, febres, y mals grans:
Tots los malalts tornan sans
implorant vostre socòs.
...
Ià que tot lo Llobregàt
vos aclama prodigiòs,
siaunos sempre Advocàt
Sant Baldiri Gloriòs.


Església de Sant Baldiri a Sant Boi de Llobregat, anomenada "la Catedral del Baix Llobregat".
Foto: José Prieto.

Imatge de Sant Baldiri a la façana de l'església de Sant Boi de Llobregat.
Foto: José Prieto.

Imatge de Sant Baldiri de Lluís Dalmau (1448) de l'església de Sant Boi de Llobregat.
Imatge escanejada per amadalvarez.

.

Comentaris