Goigs a la Mare de Déu de la Serra. Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE LA SERRA, QUE SE CANTAN EN LA HERMITA DE SANT BALDIRI DE LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT JULIÀ DE LLISÀDEMUNT. Any 1716.


Puix que tots tant humilment
vos cridám baix en la terra,
suplicám quens escoltèu
Mare de Deu de la Serra.

Suplicàm á Vos Senyora,
per aquell goig gran primer,
de aquella Real Penyora
del Sant Angel Misssatger:
quel Gran Deu vos trametè
per fer pau, y llevar guerra.
...
En la Serra sou exalçada,
ahont es vostra habitaciò;
de la Serra anomenada,
tambe per bona extracciò:
suplicám ab molta devociò,
nos guardèu los fruits de la terra.

Y puix vos havem posada
en la Serra de Llisàdemunt,
suplicàm Verge Sagrada
nos ajudeu, en tota hora, y punt.


Ermita de Sant Baldiri de Lliçà d'Amunt, on es venerava a la Mare de Déu de la Serra.
Foto: amadalvarez.


Comentaris